Werkwijze

Wanneer u besluit om uw object of meubel te laten restaureren, wordt er eerst een afspraak gemaakt voor een bezichtiging. 

Iedere restauratie verdient een eigen aanpak, dus er wordt eerst goed naar de staat van uw object gekeken en met u besproken wat uw wensen zijn. Vaak zijn er verschillende gradaties van restauratie mogelijk waar dan samen even goed over gepraat kan worden.

Wanneer duidelijk is wat u wilt en wat de mogelijkheden zijn, kan er een grove prijsindicatie worden gedaan. Deze eerste prijsindicatie is geheel vrijblijvend.

Na een tweede uitgebreidere analyse wordt een definitieve offerte opgemaakt. In de offerte wordt beknopt omschreven wat de restauratie zal gaan inhouden en wat het beoogde resultaat is. Na uw akkoord wordt met u een afspraak gemaakt over de periode waarin de restauratie zal worden uitgevoerd.

Wanneer de restauratie gereed is wordt contact met u opgenomen en bij levering ontvangt u een factuur met daarop een beknopte rapportage van de werkzaamheden. Desgewenst kan er een uitgebreid restauratieverslag worden gemaakt; daarvoor worden echter wel kosten in rekening gebracht.