Filosofie

Elk object of meubel vertelt zijn eigen verhaal. Zaken als tijd, gebruik en eerdere restauraties dragen allemaal bij aan dat verhaal, maar kunnen ook schade veroorzaken. Het is niet het doel al deze sporen uit te wissen, maar om een restauratie zo uit te voeren dat de authenticiteit van een object of meubel zo goed mogelijk behouden blijft. Bij een goede restauratie wordt alleen dat deel van het object aangepakt waar zich een probleem voordoet en dat is vaak niet de makkelijkste weg. Goed restaureren vraagt om veel precisie en geduld, en is dan ook al snel een arbeidsintensieve aangelegenheid.

Bij de restauraties wordt gebruik gemaakt van zowel originele/traditionele als ook moderne materialen en technieken. Steeds wordt goed overwogen (eventueel in overleg) welke methode of werkwijze het best kan worden toegepast om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk reversibel te werken. Reversibiliteit betekent dat de materialen die gedurende de restauratie worden toegevoegd later, wanneer dit nodig mocht zijn, weer eenvoudig te verwijderen zijn. Dit met het oog op steeds veranderende inzichten wat betreft restauratie-ethiek en technieken.

 

 

             In de "oorspronkelijke" staat herstellen is een onjuiste term, immers een beschadigd object

                                 dat gerestaureerd is, blijft een gerestaureerd beschadigd object.